• Contact us
 • 본사

  충청남도 아산시 음봉면 원남리 연암율금로 77 하나마이크론

  Tel: 041-423-7777
  Fax: 041-423-7772

 • 패키징 제품 문의
 • R&D
 • IoT 사업문의
 • 채용문의
 • R&D Center and Sales Office

  경기도 성남시 분당구 판교로 255번길 35 판교실리콘파크 B동 9층 하나마이크론

  Tel: 031-698-9009
  Fax: 031-698-9085

 • 하나마이크론 USA

  3108 Patrick Henry Dr, Santa Clara, CA 95054

  Tel: (408)-649-2222
  Fax: (408)-649-2031

 • Sales
 • HT Micron

  Unisinos Ave, 1550 São Leopoldo-RS Zip Code 93022-000

  Tel: +55-51-3081-865

 • 하나마이크론 Vietnam

  Yen Phong Industrial Zone, Long Chau, Yen Phong District, Bac Ninh Province, Vietnam

  Tel: +84-90-173-0639
  Fax: +84-24-1369-9394

  하나마이크론 VINA

  Van Trung Industry Zone, Van Trung Commune, Viet Yen District, Bac Giang, Vietnam

  Tel: +84-0204-386-8002